Home > Font > DigitA AL Font

イメージ画像

DigitA AL Font

  • 2009.04.09
  • 6,768 views
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

映画のエンドロールに時々出てくるような書体を意識。書体の高さが違うBシリーズ・Cシリーズも制作しました。太さも選べます。

  DigitA AL Font / WinTT (32.7 KiB,  529hits)

Comments:0

Remember personal info

Return to page top